บัตรเครดิต เคทีซี หรือบัตรเครดิตจากผู้ให้บริการอื่นๆนั้น ล้วนจะมีข้อเสียแอบซ่อนอยู่เสมอและมักจะมาพร้อมกับความสะดวกสบาย กล่าวคือ เมื่อมีการใช้ บัตรเครดิต เคทีซี หรือบัตรเครดิตจากผู้ให้บริการอื่นๆนั้นก็จะสบาย เพราะสามารถที่จะชำระค่าสินค้า หรือบริการต่างๆ ที่สามารถชำระด้วย บัตรเครดิต เคทีซี หรือบัตรเครดิตจากผู้ให้บริการอื่นๆได้ แต่หากใช้อย่างฟุ่มเฟือยก็จะมาลำบากตอนที่ต้องชำระคืนให้กับผู้ให้บริการ เพราะต้องถูกคิดดอกเบี้ยตามวงเงินที่ได้ใช้ซื้อสินค้า หรือบริการต่างๆไป หรือถ้ากดเงินสดจากบัตรเครดิตก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกดเงินอีกสาม เปอร์เซ็นต์อีกด้วย

ทำให้เมื่อคิดรวมยอดที่ต้องชำระคืนให้กับผู้ให้บริการ บัตรเครดิต เคทีซี หรือบัตรเครดิตที่ได้ใช้ไปนั้นก็ไม่น้อยไม่มากเท่าไรแต่ก็อาจจะทำให้เกิด ปัญหาได้และก็อาจจะไปหาวิธีแก้ปัญหาแบบผิดๆด้วยการไปกู้เงินหรือยืนเงินจาก ที่อื่นมาชำระค่า บัตรเครดิต เคทีซี หรือบัตรเครดิตที่ได้ใช้ไป จนทำให้เป็นปัญหาไม่รู้จบ จึงควรที่จะคิดให้ดีก่อนจะใช้หรือวางแผนให้ใช้จ่ายได้อย่างพอดีกับรายได้ที่ ได้รับต่อเดือนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอันหนักหนาสาหัส ที่อาจจะทำให้หาทางออกที่ผิดๆ นะครับ

4.ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น

คำค้นแนะนำ
Raiden
ยางซอฟ
ยางซิ่ง
ยาง
ยางรถยนต์
สินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน
สินเชื่อส่วนบุคคล เจมันนี่